EORI broj

Obavezan identifikacijski broj za tvrtke koje namjeravaju i nakon ulaska RH u Europsku uniju obavljati carinjenja robe.

Pristupom Republike Hrvatske Europskoj uniji Carinska uprava će započeti s nacionalnom primjenom sustava elektronske registracije i identifikacije gospodarskih subjekata koji u okviru svojega poslovanja obavljaju djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom (engl. Economic Operators Registration and Identification System), tzv. EORI sustava.

Svi hrvatski poslovni subjekti koji s danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju imaju namjeru poslovati odnosno obavljati djelatnosti iz nadležnosti carinskog zakonodavstva Europske unije trebati će imati dodijeljen EORI broj.

Stoga je nužno da kod mjesno nadležne carinarnice podnesu zahtjev za dodjelu EORI broja. Zahtjevi za izdavanje broja zaprimaju se u mjesno nadležnim Carinarnicama od 01.02.2013. godine.


EORI brojevi koje su do sada hrvatski gospodarski subjekti koristili u zemljama Europske (izdavatelj je neka od carinskih administracija Europske unije) danom ulaska Hrvatske u Europsku uniju neće se moći koristiti. Ako će navedeni gospodarski subjekti obavljati djelatnosti iz domene carinskog zakonodavstva dužni su imati hrvatski EORI broj kojeg će im dodjeliti Carinska uprava i izdati im potvrdu o EORI broju.


Transportico će Vam rado pomoći u ishodovanju EORI broja. Stoga nam se slobodno obratite kako biste i nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju nastavili Vaše poslovanje sa partnerima izvan Europske unije.