INTRASTAT

Statistički izvještaj o poslovima između zemalja članica EU

Intrastat je sustav prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije (EU), koji je u primjeni od 1993. kad je uspostavljeno jedinstveno tržište i kad su uklonjene fizičke granice između zemalja članica.

Intrastat izvještaj obavezan je za sve članice EU. U izvještaju se prikazuju podaci o svakom ulazu / izlazu robe iz jedne zemlje članice EU u drugu. Za razliku od JCD-a obuhvaća manje podataka i ne služi za objavljenje carinskih formalnosti već je u službi praćenja robne razmjene unutar EU.

Obveznik izvještavanja za Intrastat je svaki poslovni subjekt, obveznik PDV-a, čija vrijednost robne razmjene sa zemljama članicama EU-a prelazi prag uključivanja bilo za otpreme bilo za primitke ili za oba trgovinska toka.

Prag uključivanja, tj. vrijednost ostvarene robne razmjene, određuje se posebno za svaku godinu i to posebno za otpremu i posebno za primitke. Za 2013. godinu vrijednost praga je određena i iznosi 1.700.000 kuna za oba trgovinske toka pojedinačno.

Za prikupljanje podataka odgovorna je Carinarnica Varaždin , odjel za Intrastat. Izvještaji će se slati samo elektroničkim putem jednom mjesečno. Prikupljanje Intrastat podataka počet će danom ulaska u EU.

Državni zavod za statistiku (DZS) je krenuo sa obavijestima prema budućim obveznicima INTRASTAT-a u siječnju 2013. godine. Nakon primljene obavijesti obveznik izvještavanja tj. izvještajna jedinica dužna je u roku 10 dana dostaviti obrazac za prijavu u INTRASTAT u Odjel za Intrastat Carinarnice Varaždin. U obrascu se navodi da li ćete izvještaj podnositi sami ili će u to umjesto vas činiti špediter. Ukoliko na prijavi ne navedete podatke o deklarantu (špediteru) izvještaj ćete morati podnositi sami.

Transportico će logističke usluge koje do sada pružamo proširiti i na izradu mjesečnih Intrastat izvještaja. Stoga nam se obratite s povjerenjem kako bi za Vas, na obostrano zadovoljstvo, izrađivali predmetne izvještaje.