RIJEKA – transportna i logistička točka Europe

Dva europska koridora u sklopu jedinstvene transeuropske prometne mreže (TEN-T) prolaze kroz Hrvatsku.

U okviru reforme infrastrukturne politike, Europska komisija objavila je 17. listopada 2013. godine nove karte na kojima je prikazano devet glavnih koridora koji će biti okosnica za promet unutar europskog jedinstvenog tržišta i kojima će se značajno izmijeniti veze između Istoka i Zapada.

Novom infrastrukturnom politikom EU-a, postojeća rascjepkana mreža europskih cesta, željeznica, zračnih luka i kanala bit će pretvorena u jedinstvenu transeuropsku prometnu mrežu (TEN-T).

Činjenica da čak dva od devet europskih koridora prolaze kroz Hrvatsku, izuzetno je važna je za razvoj čitave naše zemlje. Rijeka, kao najveća hrvatska luka, poglavito će profitirati ucrtavanjem na ovu kartu Europe.

Pregled nove infrastrukturne politike EU-a

Nova središnja mreža će povezati:

94 glavne europske luke sa željezničkim i cestovnim prometom

38 ključnih zračnih luka sa željezničkom vezom s velikim gradovima

15.000 km željezničke pruge modernizirane za velike brzine

35 prekograničnih projekata za smanjenje uskih grla.

Bit će to gospodarska pokretačka snaga jedinstvenog tržišta kojom će se omogućiti uistinu slobodan protok robe i ljudi diljem EU-a.

Devet novih koridora

Velika inovacija u novim smjernicama TEN-T je uvođenje devet provedbenih koridora na središnjoj mreži koji su uspostavljeni kako bi pomogli razvoj središnje mreže.

Hrvatske se izravno tiču tri koridora: mediteranski, Rajna-Dunav i baltičko-jadranski.

Mediteranski koridor povezuje jug Iberijskog poluotoka, preko španjolske i francuske mediteranske obale, prolazi kroz Alpe na sjeveru Italije, zatim ulazi u Sloveniju i dalje prema mađarsko-ukrajinskoj granici. Paralelno s tim kao njegov sastavni dio je i pravac Rijeka-Zagreb-Budimpešta, a između ta dva paralelne pravca nalazi se poveznica Zagreb-Slovenija. Riječ je o cestovnom i željezničkom koridoru, a u dijelu kroz sjevernu i Italiju i riječnom prometnom pravcu. Preko toga koridora Hrvatska će biti spojena i na baltičko-jadranski koridor, koji ide od Baltičkog mora kroz Poljsku, preko Beča i Bratislave do sjeverne Italije. Taj koridor je cestovni i željeznički.

Koridor Rajna-Dunav je riječni pravac koji povezuje Strasbourg, Frankfurt, Beč, Bratislavu, Budimpeštu, odakle se jedan dio račva prema Rumunjskoj, a Drugi ide Dunavom između Hrvatske i Srbije i dalje na Crno more.